Satellite Coverage – Asia

Asia

 
Alkarma Talmaza - Asia (AS 5) ASIASAT 5 (100.5° EAST)
Frequency: 3960 Horizontal - SR 30000 -7/8
 
SUPPORT US